STYRET FOR 2019 BESTÅR AV FØLGENDE

 

 

 

 

STYRET

 

 

LEDER:                LARS-OLE SVENDSEN                                   TLF:99597992

NESTLEDER:       MORTEN EGEDAHL                                         TLF:90192131

STYREMEDLEM:   ASGEIR STENSRUD                                        TLF:95814101

STYREMEDLEM:   MATS UTKLEV                                              TLF:93049058

STYREMEDLEM:   KIM STENBEK                                               TLF:40293755

STYREMEDLEM:   ELDAR MOEN REDALEN                                  TLF:94894252

VARAMEDLEM:    ROBIN BEKKESETH                                       TLF:98457620

 

 

 

 

 

ANSVARSHAVENDE

 

 

BANEANSVARLIG:   KIM STENBEK                                            TLF:40293755

HUSANSVARLIG:     ELDAR M REDALEN                                      TLF:94894252

MANNSKAPSLISTE: MORTEN EGEDAHL                                      TLF:90192131

UNGDOMSLEDER:    MATS UTKLEV                                            TLF:93049058